Assembly Constituency Map

Assembly Constituency No. & Name

  178 - Mokama
  179 - Barh
  180 - Bakhtiarpur
  181 - Digha
  182 - Bankipur
  183 - Kumhrar
  184 - Patna Sahib
  185 - Fatuha
  186 - Danapur
  187 - Maner
  188 - Phulwari (SC)
  189 - Masaurhi (SC)
  190 - Paliganj
  191 - Bikram